Skip to content

Audit en Consulting

De market van de Halal producten, een dragende markt

De markt voor halal producten is in volledige uitbreiding en in constante evolutie. Verschillende producten onder de label halal verschijnen in de toonbanken van winkeliers en in commerciële centra. Dit op het niveau van de kleinhandel, de distributie ketens en ook op het gebied van de export. Het is over duidelijk dat een groot aantal ondernemingen zich reeds aangepast hebben aan deze evolutie door hun producten gans of gedeeltelijk wat betreft het  halal concept om te vormen.

Inderdaad, de halal-markt is gigantisch groot en de potentiële omzet van deze voedingbranche realiseert verschillende miljarden euro’s jaarlijks en dit voor een musulmaanse bevolkingsgroep die in gestadige aangroei is.

EuroHalal – Office of Control and Halal certification – is een onderneming voor halal erkenning, certificatie en controle wiens hoofdzetel in Brussel gevestigd is.

 

Onze diensten zijn gekenmerkt door een nauwlettende controle die wetenschappelijk gefundeerd is en zich door islamitische precepten laat leiden teneinde de musulmaanse consumenten producten aan te bieden die de europese en musulmaanse sanitaire normen eerbiedigen.

Wij zijn bereide U te helpen om U eventueel bij te staan om uw producten te integreren in de halal criteria ten einde U toe te laten de grote halal markt te veroveren.

Onze team mensen is samengesteld door islamitische specialisten en wetenschappelijk personeel die klaar staan hun ervaring te delen met de ondernemingen die gevoelig zijn  voor de eisen van de halal praktijk.

Diensten - Audit en Consulting

Voor de ondernemingen die zich wensen te conformeren aan de Halal concepten.

De audit is een dient voorzien voor de ondernemingen die geen Halal producten produceren maar die eventuele stappen willen ondernemen om hun producten Halal conform te maken.

EuroHalal – Office of Control and Halal certification –  stelt voor om een volledige audit op te maken die de volgende aspecten zal behartigen en nakijken waarvan de algemene principes de volgende zijn:  

  1. Verificatie en identificatie van de basis grondstoffen en additieven die deel uitmaken van de productie van de te verifiëren producten.
  2. Onderzoek van de productie methode en de verschillende fasen van de fabricatie. 
  3. Onderzoek van de opslag ruimten de productie zone en de conditionering.

Verslag – rapport 

Overgave van een rapport met beschrijving van de bevindingen en de voorstellen en indien nodig, de verbeteringen die toe te passen zijn opdat de gemaakte producten zouden kunnen Halal gecertificeerd worden.